tamattaasa@gmail.com (+299) 48 27 06

Pressemeddelelse: Voldsmobning skal stoppes !

Tamattaasa har med forfærdelse endnu en gang set på de sociale medier, at der forekommer vold blandt børn og unge.

Endda grov vold.

For det første opfordrer foreningen imod mobning til at der sker en voldsom intervention når vold bliver en del af hverdagen.

Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at stille handlingsplan for offer og for voldsudøverne i en skole til rådighed.

For det andet opfordrer foreningen til at kommunalbestyrelsen kommer på banen. Det er også et kommunalt anliggende, at sikre krisehjælp og psykologhjælp til offeret.

Tamattaasa opfordrer til, at kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq leder vejen, og følger Naalakkersuisuts antimobnings-strategi, og sikrer implementeringen af denne i alle skoler. Foreningen opfordrer også alle andre kommuner til at følge trop.

- Ingen børn skal leve med vold som vilkår. Og slet ikke i skolen, eller andre steder hvor det offentlige har ansvaret, siger Erla Vinther, formand for foreningen.

- Mange tror fejlagtigt, at mobning skal standses hjemme, men al forskning viser, at mobning foregår i fællesskaber, altså udenfor hjemmet, og skal derfor håndteres i fællesskaber som f.eks. skoler. Vi synes der skal være en fasttrack ordning for voldstilfælde blandt børn, således vi går hjulpet ofrene og deres familier med det samme, men sørme også så vi får iværksat social hjælp til voldsudøverne. De vokser op, og kommer ikke af med deres vrede og problemer på en ordentlig måde. På denne måde får man hjælpen frem til ofrene, men forebygger også en række problemer når voldsudøverne bliver voksne. Hvor bliver den tidlige indsats af, i forhold til vold, spørger Formand for Tamattaasa Erla Vinther.

Sidst, men ikke mindst, er det en fælles opgave for skoler, at sikre at have en beredskabsplan klar, når vold sker. Uanset hvor unge eller gamle børnene er, er de børn under 18 år.

De skal have hjælp.

Tamattaasa anbefaler at man adskiller voldsudøvere hvis de er flere om det, og iværksætter straks-foranstaltninger der involverer familie, skoler, kommunen og evt. Selvstyret, når voldshændelser mellem børn sker.

Det er uacceptabelt, og der skal handles med det samme. Vi skal have skabt sunde fællesskaber fra starten af, ISÆR i skoler og offentlige institutioner hvor vore børn færdes. Vi skal ikke tænke straf, men tænke indgriben, først og fremmest at få stoppet vold, dernæst at undervise i mobning og vold som forebyggelse, og sikre penge til at en strategi ikke blot er ord, men efterlader plads ril psykologhjælp til ofrene, samt sociale og adfærdskorrigerende indgreb og hjælp til udøvere af vold. Vi taber alt for mange børn i skolen til vold. Både fysisk, psykisk og social vold. Det er vores ansvar som voksne, slår Erla fast.

Billed lånt af fotograf Jacob Nielsen/Ritzau Scanpix